® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ไต้หวัน   BT-TPE03_SL
ทัวร์ไต้หวัน
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE03_SL

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

5 วัน 3 คืน

Thai Lion Air

เทพเจ้ากวนอู | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | เขาอุทยานอาลีซาน | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง | ตึกไทเป 101

* พิเศษ จองทัวร์โปรแกรมนี้!! ฟรี GIFT VOUCHER Sizzler

เริ่มต้นเพียง

12,999

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เลือกช่วงเวลา
ส่งโปรแกรมต่อให้เพื่อน :
หมวดหมู่ที่เที่ยว : ธรรมชาติ หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วันเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เจ้าพ่อเสือ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป101 ซีเหมินติง ไทเป
เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air ( SL )

เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง

ไป
เทียวบิน ออก ถึง
SL398 03:10 08:00
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
SL399 10:45 13:35

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค

ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง 

ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง

พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน


  รายละเอียดของทัวร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
20 ต.ค. 2562 - 24 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
16 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 17 สั่งจอง 15,900 17 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
22 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 4 สั่งจอง 15,900 4 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
23 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 เต็ม 15,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
06 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
17,900 17,900 16,900 4,000 19 สั่งจอง 17,900 19 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 17,900
เด็กไม่มีเตียง 16,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
15 ธ.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 25 สั่งจอง 15,900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
20 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 13 สั่งจอง 15,900 13 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
21 ธ.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 16 สั่งจอง 15,900 16 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
27 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
17,900 17,900 16,900 4,000 เต็ม 17,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 17,900
เด็กไม่มีเตียง 16,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
ไต้หวัน
มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ต.ค. - ธ.ค.

เทพเจ้ากวนอู | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | เขาอุทยานอาลีซาน | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง | ตึกไทเป 101

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE03_SL

12,999

ราคาเริ่มต้น

ไต้หวัน
มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม
จำนวนวัน
6 วัน 4 คืน
เดินทาง
ต.ค. - ม.ค.

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - สักการะเจ้าพ่อเสือ - ชอปปิงย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE04_SL

16,900

ราคาเริ่มต้น

ไต้หวัน
มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ย. - ธ.ค.

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ชอปปิงย่านซีเหมินติงและตลาดปลาไทเป | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือวัดเสวียนกวง | สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ | เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน | พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดังและชิมชาอู่หลง | แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE006_VZ

11,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง