® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ไต้หวัน   BT-TPE02_SL
ทัวร์ไต้หวัน
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE02_SL

มหัศจรรย์..TAIPEI

5 วัน 3 คืน

Thai Lion Air

สุริยันจันทรา | ตึกไทเป 101 | SET BAKERY & MILK TEA | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ย่านซีเหมินติง | สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง

* พิเศษ จองทัวร์โปรแกรมนี้!! ฟรี GIFT VOUCHER Sizzler

เริ่มต้นเพียง

10,999

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เลือกช่วงเวลา
ส่งโปรแกรมต่อให้เพื่อน :
สุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง
เดินทางโดยสายการบิน Thai Lion Air ( SL )

เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง

ไป
เทียวบิน ออก ถึง
SL398 03:10 08:00
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
SL399 10:45 13:35

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ไถจงไนท์มาเก็ต และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ

พิเศษ!! อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา


  รายละเอียดของทัวร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
18 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
19 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 เต็ม 13,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
25 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
13,900 13,900 12,900 4,000 เต็ม 13,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,900
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
01 พ.ย. 2562 - 05 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
02 พ.ย. 2562 - 06 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 22 สั่งจอง 14,900 22 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
03 พ.ย. 2562 - 07 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 19 สั่งจอง 15,900 19 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
08 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 14 สั่งจอง 14,900 14 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
09 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 เต็ม 15,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
10 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
15,900 15,900 14,900 4,000 8 สั่งจอง 15,900 8 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,900
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
15 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 17 สั่งจอง 14,900 17 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
17 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 12 สั่งจอง 14,900 12 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
29 พ.ย. 2562 - 03 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
30 พ.ย. 2562 - 04 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 15 สั่งจอง 14,900 15 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
07 ธ.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
16,900 16,900 15,900 4,000 25 สั่งจอง 16,900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 16,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
08 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
16,900 16,900 15,900 4,000 23 สั่งจอง 16,900 23 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 16,900
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
13 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 21 สั่งจอง 14,900 21 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
14 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
15 ธ.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 25 สั่งจอง 14,900 25 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
22 ธ.ค. 2562 - 26 ธ.ค. 2562
DMK - TPE | TPE - DMK
14,900 14,900 13,900 4,000 เต็ม 14,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 14,900
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - TPE | TPE - DMK
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
ไต้หวัน
มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว บินการบินไทย
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
ธ.ค. - ก.พ.

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านสายรุ้ง | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง และ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต | ลิ้มรสไอศครีม MIYAHARA ร้านชื่อดัง สัมผัสกลิ่นอายแนว Harry Potter | พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก | พิเศษ!! เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE001_TG

19,900

ราคาเริ่มต้น

ไต้หวัน
มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
ต.ค. - ก.พ.

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เย๋หลิว จิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE01_TG

21,900

ราคาเริ่มต้น

ไต้หวัน
ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ต.ค. - พ.ย.

วัดพระถังซำจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-TPE01_BR

18,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง