® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ พม่า   BT-MMR051_PG
ทัวร์พม่า

BT-MMR051_PG

มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์

เวลา 4 วัน 3 คืน

Bangkok Airways

วัดอนันดา พระเจดียช์ เวสิกอง

เริ่มต้นเพียง

12,900

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
PG709 12:15 13:40
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
PG710 14:30 16:55

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า

ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม

พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

**เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี


  รายละเอียดของทัวร์

พม่า

มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์
4 วัน 3 คืน

เริ่มที่ 12,900

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
15,900 15,500 14,900 3,500 เต็ม 15900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,500
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
09 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
15,900 15,500 14,900 3,500 เต็ม 15900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,500
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
23 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 17 สั่งจอง 13900 17 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
30 ส.ค. 2562 - 02 ก.ย. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
12,900 12,500 11,900 3,500 2 สั่งจอง 12900 2 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,500
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
06 ก.ย. 2562 - 09 ก.ย. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
20 ก.ย. 2562 - 23 ก.ย. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
12,900 12,500 11,900 3,500 4 สั่งจอง 12900 4 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,500
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
27 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
11 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
15,900 15,500 14,900 3,500 20 สั่งจอง 15900 20 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,500
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
01 พ.ย. 2562 - 04 พ.ย. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
29 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 16 สั่งจอง 13900 16 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
07 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
15,900 15,500 14,900 3,500 24 สั่งจอง 15900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 15,500
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
13 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
20 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 22 สั่งจอง 13900 22 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
27 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
28 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
17,900 17,500 16,900 3,500 24 สั่งจอง 17900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 17,500
เด็กไม่มีเตียง 16,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
29 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
18,900 18,500 17,900 3,500 24 สั่งจอง 18900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,500
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
30 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
17,900 17,500 16,900 3,500 24 สั่งจอง 17900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 17,500
เด็กไม่มีเตียง 16,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
31 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
18,900 18,500 17,900 3,500 24 สั่งจอง 18900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,500
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
พม่า
มหัศจรรย์..พม่า ไหว้พระวัดดัง
จำนวนวัน
1 วัน
เดินทาง
ก.ค. - ต.ค.


BT-JT01

3,999

ราคาเริ่มต้น

พม่า
มหัศจรรย์..MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด
จำนวนวัน
2 วัน 1 คืน
เดินทาง
ก.ค. - พ.ย.

สักการะเจดีย์ไจ๊เข้า | ชมพระเจดีย์เยเลพญา | ชมเจดีย์โบตาทาวน์ | นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ | สักการะเทพกระซิบ | ชมเจดีย์สุเลและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียรครอบเกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคล | ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน | เจดีย์เมียตซอนินเนืองและเที่ยวตลาดสก๊อต | อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์ | แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)


BT-MMR014_SL

7,900

ราคาเริ่มต้น

พม่า
โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง
ก.ค. - ต.ค.

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง


BT-MMR021_PG

11,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง