® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ พม่า   BT-MMR051_PG
ทัวร์พม่า
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-MMR051_PG

มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์

4 วัน 3 คืน

Bangkok Airways

วัดอนันดา พระเจดียช์ เวสิกอง

เริ่มต้นเพียง

12,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เลือกช่วงเวลา
ส่งโปรแกรมต่อให้เพื่อน :
หมวดหมู่ที่เที่ยว : ไหว้พระ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดมนุหา วิหารธรรมยันจี ล่องแม่น้ำอิระวดี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
เดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airways ( PG )

เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง

ไป
เทียวบิน ออก ถึง
PG709 12:45 13:40
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
PG710 14:30 16:55

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์

ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า

ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม

พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

**เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี


  รายละเอียดของทัวร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
29 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 เต็ม 13,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
07 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
15,900 15,500 14,900 3,500 เต็ม 15,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 15,500
เด็กไม่มีเตียง 14,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
13 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 เต็ม 13,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
20 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 เต็ม 13,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
27 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 เต็ม 13,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
28 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
BKK - MDL | MDL - BKK
17,900 17,500 16,900 3,500 1 สั่งจอง 17,900 1 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 17,500
เด็กไม่มีเตียง 16,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
30 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
17,900 17,500 16,900 3,500 22 สั่งจอง 17,900 22 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 17,500
เด็กไม่มีเตียง 16,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
31 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
18,900 18,500 17,900 3,500 22 สั่งจอง 18,900 22 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 18,500
เด็กไม่มีเตียง 17,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
01 ม.ค. 2563 - 04 ม.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
14,900 14,500 13,900 3,500 22 สั่งจอง 14,900 22 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,500
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
04 ม.ค. 2563 - 07 ม.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
18 ม.ค. 2563 - 21 ม.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 15 สั่งจอง 13,900 15 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
07 ก.พ. 2563 - 10 ก.พ. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
14,900 14,500 13,900 3,500 24 สั่งจอง 14,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,500
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
21 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
28 ก.พ. 2563 - 02 มี.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
06 มี.ค. 2563 - 09 มี.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
20 มี.ค. 2563 - 23 มี.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
27 มี.ค. 2563 - 30 มี.ค. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
03 เม.ย. 2563 - 06 เม.ย. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
14,900 14,500 13,900 3,500 24 สั่งจอง 14,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 14,500
เด็กไม่มีเตียง 13,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
04 เม.ย. 2563 - 07 เม.ย. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
13,900 13,500 12,900 3,500 24 สั่งจอง 13,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 13,500
เด็กไม่มีเตียง 12,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
11 เม.ย. 2563 - 14 เม.ย. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
16,900 16,500 15,900 3,500 24 สั่งจอง 16,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 16,500
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
12 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
16,900 16,500 15,900 3,500 24 สั่งจอง 16,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 16,500
เด็กไม่มีเตียง 15,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
24 เม.ย. 2563 - 27 เม.ย. 2563
BKK - MDL | MDL - BKK
12,900 12,500 11,900 3,500 24 สั่งจอง 12,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,500
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 3,500
BKK - MDL | MDL - BKK
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
พม่า
มหัศจรรย์...พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) บินบางกอกแอร์เวย์
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ย. - เม.ย.

วัดอนันดา พระเจดียช์ เวสิกอง

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-MMR051_PG

12,900

ราคาเริ่มต้น

พม่า
หลงรัก...พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง
พ.ย. - ม.ค.

มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-MMR052_FD

10,900

ราคาเริ่มต้น

พม่า
มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง
พ.ย. - มิ.ย.

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-MMR08_PG

21,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง