® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ จีน   ZCSX02

ZCSX02

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง เลสโกยอดองครักษ์

เวลา 6 วัน 5 คืน

Thai smile

สะพานสายรุ้ง | ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง | ลำธารแส้ม้าทอง | นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง | สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง | เขาอวตาร | ลิฟท์แก้วไป๋หลง | แกรนด์แคนยอน | ยอดเขาเทียนเหมินซาน | ระเบียงแก้ว| ถ้ำประตูสวรรค์

เริ่มต้นเพียง

15,999

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) | สนามบินฉางซา | เมืองฉางเต๋อ

วันที่ 2 : เมืองเฟิ่งหวง | สะพานสายรุ้ง | ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง | เมืองโบราญเฟิ่งหวง

วันที่ 3 : เมืองจางเจียเจี้ย | ลำธารแส้ม้าทอง | ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน | นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง | สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง | เขาอวตาร | ลิฟท์แก้วไป๋หลง

วันที่ 4 : แกรนด์แคนยอน | สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป - กลับ) | ร้านหยก | พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย  

วันที่ 5 : ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา | ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) | ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก | ถ้ำประตูสวรรค์

วันที่ 6 : เมืองจางเจียเจี้ย | เมืองฉางซา | ถนนคนเดินหวงซิงลู่ | สนามบินฉางซา | สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


  รายละเอียดของทัวร์

จีน

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง เลสโกยอดองครักษ์
6 วัน 5 คืน

เริ่มที่ 15,999

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
04 ก.ค. 2562 - 09 ก.ค. 2562 15,999 18,999 18,999 9,999 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,999
เด็กไม่มีเตียง 18,999
พักเดี่ยว 9,999
11 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
18 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 15,999 18,999 18,999 9,999 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,999
เด็กไม่มีเตียง 18,999
พักเดี่ยว 9,999
25 ก.ค. 2562 - 30 ก.ค. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
01 ส.ค. 2562 - 06 ส.ค. 2562 15,999 18,999 18,999 9,999 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,999
เด็กไม่มีเตียง 18,999
พักเดี่ยว 9,999
08 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
15 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
22 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
29 ส.ค. 2562 - 03 ก.ย. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
05 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 15,999 18,999 18,999 9,999 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,999
เด็กไม่มีเตียง 18,999
พักเดี่ยว 9,999
12 ก.ย. 2562 - 17 ก.ย. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
19 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
26 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
10 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 21,999 24,999 24,999 9,999 ติดต่อเรา 21,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 24,999
เด็กไม่มีเตียง 24,999
พักเดี่ยว 9,999
17 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
18 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 17,999 20,999 20,999 9,999 ติดต่อเรา 17,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,999
เด็กไม่มีเตียง 20,999
พักเดี่ยว 9,999
23 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562 17,999 20,999 20,999 9,999 ติดต่อเรา 17,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 20,999
เด็กไม่มีเตียง 20,999
พักเดี่ยว 9,999
30 ต.ค. 2562 - 04 พ.ย. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
06 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
13 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
20 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
27 พ.ย. 2562 - 02 ธ.ค. 2562 16,999 19,999 19,999 9,999 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 9,999
ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
จีน
ดูรายละเอียด
เทียนสิน ปักกิ่ง สะท้านภพ
จำนวนวัน
5 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ค. - ต.ค.

นครเทียนสิน | นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง | จัตุรัสเทียนอันเหมิน | พระราชวังต้องห้าม | โชว์กายกรรมปักกิ่ง | พระราชวังฤดูร้อน | กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน | ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง | ผ่านชมสนามกีฬารังนก | หอบูชาฟ้าเทียนถาน | ตลาดรัสเซีย


ICTSN01

฿9,989

ราคาเริ่มต้น

จีน
ดูรายละเอียด
CHENGDU THE GREATER JOURNEY
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง
พ.ค. - มิ.ย.

เขาง้อไบ๊ | นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง | นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ | วัดเป้ากั๋ว | เล่อซาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | เฉียนเหว่ย | นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่ | วัดต้าฉือ | ถนนคนเดินจิ่งหลี่


BZCTU02

฿17,999

ราคาเริ่มต้น

จีน
ดูรายละเอียด
กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ พักบนเขา หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย (ไม่เข้าร้านช้อป)
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง
ก.ย. - ต.ค.

พักบนเขา ไฮไลท์ช่วงนาข้าวสีทอง... ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง โชว์หลิวซานเจี่ย เขาเซียงกง ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง , ปลาอบเบียร์ , เผือกอบน้ำผึ้ง


SHCZKWL607

฿21,999

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง