® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
TNXJKIX268 | เริ่มต้น 32,888
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ญี่ปุ่น   TNXJKIX268
ทัวร์ ญี่ปุ่น เจแปนเอลป์ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ คานาซาว่า เกียวโต สายการบิน Thai AirAsia X 6 วัน 4 คืน
เจแปนเอลป์ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ คานาซาว่า  เกียวโต
ราคาเริ่มต้น
32,888 บาท
รหัสทัวร์
TNXJKIX268
สายการบิน
Thai AirAsia X
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

DAY1    กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น  (XJ601 14:50 - 22:40)

DAY2    ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)

DAY3    สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

DAY4    เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

DAY5    ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

DAY6    สนามบินดอนเมือง (XJ611 23:45 - 04:00 +1)


  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
เจแปนเอลป์ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ คานาซาว่า เกียวโต 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : TNXJKIX268
กำแพงหิมะเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ สวนคนโระคุเอน วัดทองและศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งชินไซบาชิและเอ็กซ์โป ซิตี้ FREE WIFI ON BUS

฿32,888

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
@imaginetour
099-392-9399
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
17 เม.ย. 2562 - 22 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 8,000 ติดต่อเรา 33,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,888
เด็กไม่มีเตียง 33,888
พักเดี่ยว 8,000
18 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 8,000 ติดต่อเรา 33,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,888
เด็กไม่มีเตียง 33,888
พักเดี่ยว 8,000
19 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
วันมาฆบูชา
33,888 33,888 33,888 8,000 ติดต่อเรา 33,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,888
เด็กไม่มีเตียง 33,888
พักเดี่ยว 8,000
20 เม.ย. 2562 - 25 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 8,000 ติดต่อเรา 33,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,888
เด็กไม่มีเตียง 33,888
พักเดี่ยว 8,000
21 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 8,000 ติดต่อเรา 33,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,888
เด็กไม่มีเตียง 33,888
พักเดี่ยว 8,000
22 เม.ย. 2562 - 27 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 8,000 ติดต่อเรา 33,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,888
เด็กไม่มีเตียง 33,888
พักเดี่ยว 8,000
23 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 8,000 ติดต่อเรา 33,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,888
เด็กไม่มีเตียง 33,888
พักเดี่ยว 8,000
24 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 8,000 ติดต่อเรา 33,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,888
เด็กไม่มีเตียง 33,888
พักเดี่ยว 8,000
25 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 33,888 33,888 33,888 8,000 ติดต่อเรา 33,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,888
เด็กไม่มีเตียง 33,888
พักเดี่ยว 8,000
26 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562 35,888 35,888 35,888 8,000 ติดต่อเรา 35,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 35,888
เด็กไม่มีเตียง 35,888
พักเดี่ยว 8,000
27 เม.ย. 2562 - 2 พ.ค. 2562 35,888 35,888 35,888 8,000 ติดต่อเรา 35,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 35,888
เด็กไม่มีเตียง 35,888
พักเดี่ยว 8,000
28 เม.ย. 2562 - 3 พ.ค. 2562 35,888 35,888 35,888 8,000 ติดต่อเรา 35,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 35,888
เด็กไม่มีเตียง 35,888
พักเดี่ยว 8,000
6 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2562 32,888 32,888 32,888 8,000 ติดต่อเรา 32,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 32,888
เด็กไม่มีเตียง 32,888
พักเดี่ยว 8,000
7 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 32,888 32,888 32,888 8,000 ติดต่อเรา 32,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 32,888
เด็กไม่มีเตียง 32,888
พักเดี่ยว 8,000
8 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 32,888 32,888 32,888 8,000 ติดต่อเรา 32,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 32,888
เด็กไม่มีเตียง 32,888
พักเดี่ยว 8,000
9 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 32,888 32,888 32,888 8,000 ติดต่อเรา 32,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 32,888
เด็กไม่มีเตียง 32,888
พักเดี่ยว 8,000
10 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562 32,888 32,888 32,888 8,000 ติดต่อเรา 32,888 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 32,888
เด็กไม่มีเตียง 32,888
พักเดี่ยว 8,000

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้