® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ สิงคโปร์   SPSINMAG

SPSINMAG

SINGAPORE MAGNIFICENT

เวลา 4 วัน 3 คืน

Thai Lion Air

CITY TOUR | น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง | วัดเจ้าแม่กวนอิม | GARDEN BY THE BAY | Orchard | ท่าเรือ CLARKE QUAY | ไชน่าทาวน์ | พิเศษ! เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ!!!

เริ่มต้นเพียง

12,999

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – Singapore

วันที่ 2 : CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY

วันที่ 3 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) หรือ Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT

วันที่ 4 : ไชน่าทาวน์ – เดินทางกลับ


  รายละเอียดของทัวร์

สิงคโปร์

SINGAPORE MAGNIFICENT
4 วัน 3 คืน

เริ่มที่ 12,999

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
02 พ.ค. 2562 - 05 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,900 ติดต่อเรา 14,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,999
เด็กไม่มีเตียง 14,999
พักเดี่ยว 5,900
09 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 5,900
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
24 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
30 พ.ค. 2562 - 02 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
06 มิ.ย. 2562 - 09 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
13 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
20 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
04 ก.ค. 2562 - 07 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
12 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 5,900
13 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 5,900
18 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 5,900
01 ส.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
09 ส.ค. 2562 - 12 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 5,900
15 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
22 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
29 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
05 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
12 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
26 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
03 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
11 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 5,900
17 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
24 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
30 ต.ค. 2562 - 03 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 5,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 5,900
ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
สิงคโปร์
ดูรายละเอียด
เลสโก สิงโตพ่นน้ำ
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง
ก.ค. - ธ.ค.

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - พิเศษ!!!  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริม


ZSIN02

฿11,999

ราคาเริ่มต้น

สิงคโปร์
ดูรายละเอียด
SINGAPORE SCOOT AWESOME
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง
พ.ค. - ต.ค.

CITY TOUR – ไชน่าทาวน์ - Garden by the bay – Marina bay sands - Duty Free Shop – ช็อปปิ้ง Orchard - พิเศษ!! อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1วันเต็ม!!!


SPSINAWETR

฿9,999

ราคาเริ่มต้น

สิงคโปร์
ดูรายละเอียด
SINGAPORE NEW FULL OPTION
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ค. - ธ.ค.

สิงคโปร์ | มารีน่าเบย์แซนด์ | GARDEN BY THE BAY | ล่องเรือ BUMBOAT | UNIVERSAL STUDIO | ชมโชว์ WING OF TIME | Singapore River Safari | Singapore Flyer | น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง | ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด | วัดพระเขี้ยวแก้ว | ย่านไชน่าทาวน์ | CITY TOUR


SPSINFULLYOP

฿26,999

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง