® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ มาเลเซีย   SPKLIADUO

SPKLIADUO

DUO PLUS MALAYSIA - SINGAPORE

เวลา 4 วัน 3 คืน

Air Asia

กัวลาลัมเปอร์ | ปุตราจายา | เก็นติ้งไฮแลนด์ | ชมเมือง KL | มะละกา | จัตุรัสดัชท์สแควร์ | ยะโฮว์บารู | สิงคโปร์ | CITY TOUR | เมอร์ไลอ้อน | วัดเจ้าแม่กวนอิม | UNIVERSAL STUDIO | มารีน่า เบย์ แซนด์ | ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full | วัดพระเขี้ยวแก้ว | Garden by the bay | ถนนออร์ชาร์ด

เริ่มต้นเพียง

12,999

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่ 2 : ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู  

วันที่ 3 : สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน  - วัดเจ้าแม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO(ไม่รวมค่าบัตร) - มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full

วันที่ 4 :  วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden by the bay - ถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ


  รายละเอียดของทัวร์

มาเลเซีย

DUO PLUS MALAYSIA - SINGAPORE
4 วัน 3 คืน

เริ่มที่ 12,999

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
03 พ.ค. 2562 - 06 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
10 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
17 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 4,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 4,900
23 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
13 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
04 ก.ค. 2562 - 07 ก.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
12 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,900 ติดต่อเรา 14,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,999
เด็กไม่มีเตียง 14,999
พักเดี่ยว 4,900
13 ก.ค. 2562 - 16 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,900 ติดต่อเรา 14,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,999
เด็กไม่มีเตียง 14,999
พักเดี่ยว 4,900
26 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 4,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 4,900
09 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,900 ติดต่อเรา 14,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,999
เด็กไม่มีเตียง 14,999
พักเดี่ยว 4,900
22 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
12 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 4,900
03 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
11 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 4,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 4,900
19 ต.ค. 2562 - 22 ต.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
24 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
21 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,900 ติดต่อเรา 12,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 12,999
เด็กไม่มีเตียง 12,999
พักเดี่ยว 4,900
07 ธ.ค. 2562 - 10 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,900 ติดต่อเรา 14,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,999
เด็กไม่มีเตียง 14,999
พักเดี่ยว 4,900
12 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
19 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,900 ติดต่อเรา 13,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 13,999
เด็กไม่มีเตียง 13,999
พักเดี่ยว 4,900
27 ธ.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 4,900 ติดต่อเรา 14,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 14,999
เด็กไม่มีเตียง 14,999
พักเดี่ยว 4,900
28 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 4,900 ติดต่อเรา 15,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 15,999
เด็กไม่มีเตียง 15,999
พักเดี่ยว 4,900
30 ธ.ค. 2562 - 02 ก.พ. 544 16,999 16,999 16,999 4,900 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 16,999
เด็กไม่มีเตียง 16,999
พักเดี่ยว 4,900
31 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563 16,999 16,999 16,999 4,900 ติดต่อเรา 16,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 16,999
เด็กไม่มีเตียง 16,999
พักเดี่ยว 4,900
ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
มาเลเซีย
ดูรายละเอียด
THE FLASH MALAYSIA
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง
มิ.ย. - มิ.ย.

ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์สำคัญของมาเลเซีย - สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ - ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู - สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ - สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์


PL KUL MH

฿6,999

ราคาเริ่มต้น

มาเลเซีย
ดูรายละเอียด
คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์
จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
เดินทาง
มิ.ย. - มิ.ย.

• นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ • ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก • อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet


GHMHKUL398

฿8,888

ราคาเริ่มต้น

มาเลเซีย
ดูรายละเอียด
กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมรอน อิโปร์ ปีนัง
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
มิ.ย. - ธ.ค.

พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า ตึกแฝดปิโตรนัส เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ น้ำตกอีสกันดา ร่ชาบารัต ฟาร์มสตอเบอร์รี่ ฟาร์มผึ้ง สถานีรถไฟอิโปร์ ปราสาทเคลลี่ มัสยิดอูบูดียะห์ เกาะปีนัง ป้อมปืนควอริส PENANG STREET ART วัดไทย – วัดพม่า – วัดเขาเต่า


DHFDKUL402

฿14,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง