® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ภูฎาน   PVB3PBH667

PVB3PBH667

Happiness In Bhutan (ทิมพู-พูนาคา-พาโร-วัดทักซัง)

เวลา 5 วัน 4 คืน

Bhutan Airline

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

เริ่มต้นเพียง

50,900

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันแรก    สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซอง

วันที่สอง    ทิมพู – National Memorial Chorten – โดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

วันที่สาม    พูนาคา – ทิมพู – พระศรีสัจจธรรม – สวนสัตว์แห่งชาติ – ห้องสมุดแห่งชาติ – พาโร

วันที่สี่    พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร 

วันที่ห้า    พาโร-กรุงเทพ


  รายละเอียดของทัวร์

ภูฎาน

Happiness In Bhutan (ทิมพู-พูนาคา-พาโร-วัดทักซัง)
5 วัน 4 คืน

เริ่มที่ 50,900

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
23 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
26 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
01 มิ.ย. 2562 - 05 มิ.ย. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
05 มิ.ย. 2562 - 09 มิ.ย. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
12 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
19 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
26 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
03 ก.ค. 2562 - 07 ก.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
10 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
13 ก.ค. 2562 - 17 ก.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
20 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
24 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
31 ก.ค. 2562 - 04 ส.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
07 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
10 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
14 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
21 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 4,900 ติดต่อเรา 53,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 4,900
11 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
25 ก.ย. 2562 - 29 ก.ย. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
02 ต.ค. 2562 - 06 ต.ค. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
10 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
19 ต.ค. 2562 - 23 ต.ค. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
06 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
13 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
20 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
27 พ.ย. 2562 - 01 ธ.ค. 2562 54,900 54,900 53,900 4,900 ติดต่อเรา 54,900 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 54,900
เด็กไม่มีเตียง 53,900
พักเดี่ยว 4,900
ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
ภูฎาน
ดูรายละเอียด
Happiness In Bhutan (ทิมพู-พูนาคา-พาโร-วัดทักซัง)
จำนวนวัน
5 วัน 4 คืน
เดินทาง
พ.ค. - พ.ย.

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน


PVB3PBH667

฿50,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง