@imaginetour | 099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ญี่ปุ่น   JGTGKIX225
ทัวร์ ญี่ปุ่น LOVE SAKURA อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว สายการบิน Thai Airways 6 วัน 3 คืน

LOVE SAKURA อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว
ราคาเริ่มต้น
50,900 บาท
รหัสทัวร์
JGTGKIX225
สายการบิน
Thai Airways
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
ประเทศ
ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

วันที่สอง : ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติก- ป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่สาม : ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-นารา-วัดโทไดจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO

วันที่สี่  : ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า ภูเขาไฟฟูจิ - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - อิออนพลาซ่า

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ


  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ทัวร์ ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JGTGKIX225

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

LOVE SAKURA อาราชิยาม่า เกียวโต โอซาก้า ฟูจิ โตเกียว

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
22 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562 50,900 48,900 46,900 6,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
28 มี.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2562 53,900 51,900 49,900 6,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
3 เม.ย. 2562 - 8 เม.ย. 2562 54,900 52,900 50,900 6,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา