® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
HPXWNRT534 | เริ่มต้น 18,999
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ญี่ปุ่น   HPXWNRT534
ทัวร์ ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO #หมายเลข1 สายการบิน Nok scoot 4 วัน 2 คืน
HAPPY TOKYO #หมายเลข1
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
รหัสทัวร์
HPXWNRT534
สายการบิน
Nok scoot
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ

วันที่ 3 :  JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN

วันที่ 4 : สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง


  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
HAPPY TOKYO #หมายเลข1 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ : HPXWNRT534
วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ชินจุกุ - JTC DUTY FREE – วัดพระใหญ่ USHIKU DAIBUSU – AMI PREMIUM OUTLET – AEON TOWN

฿18,999

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
@imaginetour
099-392-9399
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
30 มี.ค. 2562 - 2 เม.ย. 2562 26,999 26,999 26,999 8,000 ติดต่อเรา 26,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 26,999
เด็กไม่มีเตียง 26,999
พักเดี่ยว 8,000
31 มี.ค. 2562 - 3 เม.ย. 2562 26,999 26,999 26,999 8,000 ติดต่อเรา 26,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 26,999
เด็กไม่มีเตียง 26,999
พักเดี่ยว 8,000
1 เม.ย. 2562 - 4 เม.ย. 2562 26,999 26,999 26,999 8,000 ติดต่อเรา 26,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 26,999
เด็กไม่มีเตียง 26,999
พักเดี่ยว 8,000
6 เม.ย. 2562 - 9 เม.ย. 2562 26,999 26,999 26,999 8,000 ติดต่อเรา 26,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 26,999
เด็กไม่มีเตียง 26,999
พักเดี่ยว 8,000
7 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562 26,999 26,999 26,999 8,000 ติดต่อเรา 26,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 26,999
เด็กไม่มีเตียง 26,999
พักเดี่ยว 8,000
8 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562 26,999 26,999 26,999 8,000 ติดต่อเรา 26,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 26,999
เด็กไม่มีเตียง 26,999
พักเดี่ยว 8,000
13 เม.ย. 2562 - 16 เม.ย. 2562
ติดช่วงสงกรานต์
33,999 33,999 33,999 8,000 ติดต่อเรา 33,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 33,999
เด็กไม่มีเตียง 33,999
พักเดี่ยว 8,000
14 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562
ติดช่วงสงกรานต์
29,999 29,999 29,999 8,000 ติดต่อเรา 29,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 29,999
เด็กไม่มีเตียง 29,999
พักเดี่ยว 8,000
15 เม.ย. 2562 - 18 เม.ย. 2562
ติดช่วงสงกรานต์
27,999 27,999 27,999 8,000 ติดต่อเรา 27,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 27,999
เด็กไม่มีเตียง 27,999
พักเดี่ยว 8,000
20 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562 25,999 25,999 25,999 8,000 ติดต่อเรา 25,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 25,999
เด็กไม่มีเตียง 25,999
พักเดี่ยว 8,000
21 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562 25,999 25,999 25,999 8,000 ติดต่อเรา 25,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 25,999
เด็กไม่มีเตียง 25,999
พักเดี่ยว 8,000
22 เม.ย. 2562 - 25 เม.ย. 2562 25,999 25,999 25,999 8,000 ติดต่อเรา 25,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 25,999
เด็กไม่มีเตียง 25,999
พักเดี่ยว 8,000
27 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562 25,999 25,999 25,999 8,000 ติดต่อเรา 25,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 25,999
เด็กไม่มีเตียง 25,999
พักเดี่ยว 8,000
28 เม.ย. 2562 - 1 พ.ค. 2562 25,999 25,999 25,999 8,000 ติดต่อเรา 25,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 25,999
เด็กไม่มีเตียง 25,999
พักเดี่ยว 8,000
29 เม.ย. 2562 - 2 พ.ค. 2562 25,999 25,999 25,999 8,000 ติดต่อเรา 25,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 25,999
เด็กไม่มีเตียง 25,999
พักเดี่ยว 8,000
4 พ.ค. 2562 - 7 พ.ค. 2562 22,999 22,999 22,999 8,000 ติดต่อเรา 22,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,999
เด็กไม่มีเตียง 22,999
พักเดี่ยว 8,000
5 พ.ค. 2562 - 8 พ.ค. 2562 22,999 22,999 22,999 8,000 ติดต่อเรา 22,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,999
เด็กไม่มีเตียง 22,999
พักเดี่ยว 8,000
6 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2562 22,999 22,999 22,999 8,000 ติดต่อเรา 22,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 22,999
เด็กไม่มีเตียง 22,999
พักเดี่ยว 8,000
11 พ.ค. 2562 - 14 พ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 8,000 ติดต่อเรา 19,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 8,000
13 พ.ค. 2562 - 16 พ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 8,000 ติดต่อเรา 18,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,999
เด็กไม่มีเตียง 18,999
พักเดี่ยว 8,000
18 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 8,000 ติดต่อเรา 19,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 8,000
19 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 8,000 ติดต่อเรา 19,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 8,000
20 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 8,000 ติดต่อเรา 18,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,999
เด็กไม่มีเตียง 18,999
พักเดี่ยว 8,000
25 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 8,000 ติดต่อเรา 19,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 8,000
26 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562 19,999 19,999 19,999 8,000 ติดต่อเรา 19,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 19,999
เด็กไม่มีเตียง 19,999
พักเดี่ยว 8,000
27 พ.ค. 2562 - 30 พ.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 8,000 ติดต่อเรา 18,999 ติดต่อเรา
เด็กมีเตียง 18,999
เด็กไม่มีเตียง 18,999
พักเดี่ยว 8,000

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้