@imaginetour | 099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ยุโรป (เชงเก้น)   EUR08
ทัวร์ ยุโรป (เชงเก้น) Swiss Scenic Trails 8 Day (Switzerland) สายการบิน Thai Airways 8 วัน 5 คืน

Swiss Scenic Trails 8 Day (Switzerland)
ราคาเริ่มต้น
97,000 บาท
รหัสทัวร์
EUR08
สายการบิน
Thai Airways
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
ยุโรป (เชงเก้น)

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
TG970 00:35 06:55
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
TG971 13:30 05:30

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก

เมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดี เมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9

เมืองแซร์มัท เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ 

เคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร

นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์

เมืองทิราโน่ จุดเริ่มต้นของรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

 


  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ทัวร์ ยุโรป (เชงเก้น)

รหัสทัวร์ : EUR08

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน

Swiss Scenic Trails 8 Day (Switzerland)

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
12 -19 ม.ค. 2562 101,000 91,000 81,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
19 -26 ม.ค. 2562 101,000 91,000 81,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
26 -2 ก.พ. 2562 101,000 91,000 81,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
2 -9 ก.พ. 2562 101,000 91,000 81,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
9 -16 ก.พ. 2562 101,000 91,000 81,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
16 -23 ก.พ. 2562 101,000 91,000 81,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
23 -2 มี.ค. 2562 101,000 91,000 81,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
2 -9 มี.ค. 2562 101,000 91,000 81,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
8 -15 มี.ค. 2562 97,000 88,000 78,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
15 -22 มี.ค. 2562 97,000 88,000 78,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
12 -19 เม.ย. 2562 108,000 98,000 87,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
27 -4 พ.ค. 2562 104,000 94,000 83,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
3 -10 พ.ค. 2562 99,000 89,000 79,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่
17 -24 พ.ค. 2562 99,000 89,000 79,000 8,000 ติดต่อเจ้าหน้าที่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์แนะนำ
แนะนำ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา