® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ อินเดีย   BT-GAY02_FD
ทัวร์อินเดีย
อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-GAY02_FD

มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

7 วัน 6 คืน

Air Asia

เริ่มต้นเพียง

24,900

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เลือกช่วงเวลา
ส่งโปรแกรมต่อให้เพื่อน :
พุทธคยา พาราณสี ลุมพินิ(เนปาล) กุสินารา วิหารมายาเทวี มหาปรินิพพานสถูป เวสาลี วัดป่ามหาวัน มหาลัยนาลันทา(Nalanda University)
เดินทางโดยสายการบิน Air Asia ( FD )

เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง

ไป
เทียวบิน ออก ถึง
FD122 08:20 10:10
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
FD123 10:40 14:50

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

  รายละเอียดของทัวร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
16 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562
DMK - GAY | GAY - DMK
24,900 24,900 23,900 6,000 เต็ม 24,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 24,900
เด็กไม่มีเตียง 23,900
พักเดี่ยว 6,000
DMK - GAY | GAY - DMK
30 ธ.ค. 2562 - 05 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
27,900 27,900 26,900 6,000 เต็ม 27,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 27,900
เด็กไม่มีเตียง 26,900
พักเดี่ยว 6,000
DMK - GAY | GAY - DMK
13 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
24,900 24,900 23,900 6,000 เต็ม 24,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 24,900
เด็กไม่มีเตียง 23,900
พักเดี่ยว 6,000
DMK - GAY | GAY - DMK
27 ม.ค. 2563 - 02 ก.พ. 2563
DMK - GAY | GAY - DMK
25,900 25,900 24,900 6,000 24 สั่งจอง 25,900 24 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 25,900
เด็กไม่มีเตียง 24,900
พักเดี่ยว 6,000
DMK - GAY | GAY - DMK
สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
อินเดีย
มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน
จำนวนวัน
7 วัน 6 คืน
เดินทาง
ธ.ค. - ม.ค.

อัพเดทที่นั่งออนไลน์

BT-GAY02_FD

24,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง