® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)

ทัวร์ ไต้หวัน ( ทั้งหมด 28 รายการ )

BT-TPE02_SL
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
ก.ย. 2562 - ธ.ค. 2562

สุริยันจันทรา | ตึกไทเป 101 | SET BAKERY & MILK TEA | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ย่านซีเหมินติง | สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง

BT-TPE03_SL
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
ก.ย. 2562 - ธ.ค. 2562

เทพเจ้ากวนอู | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | เขาอุทยานอาลีซาน | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง | ตึกไทเป 101

BT-TPE04_SL
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
ก.ย. 2562 - ธ.ค. 2562

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - สักการะเจ้าพ่อเสือ - ชอปปิงย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

BT-TPE006_VZ
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน VietJet Air (VZ)
ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น) | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วและถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ชอปปิงย่านซีเหมินติงและตลาดปลาไทเป | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | สักการะอัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือวัดเสวียนกวง | สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ | เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน | พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดังและชิมชาอู่หลง | แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

BT-TPE061_VZ
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
BT-TPE07_VZ
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน VietJet Air (VZ)
ก.ย. 2562 - ต.ค. 2562

อุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 

BT-TPE01_BR
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Eva Air
ก.ย. 2562 - พ.ย. 2562

วัดพระถังซำจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

BT-TPE01_TG
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Airways
ต.ค. 2562 - ก.พ. 2563

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เย๋หลิว จิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ล่องเรือสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101

TFF06CI
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน China Airlines
ก.ย. 2562 - ต.ค. 2562

ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) | วัดหลงซาน | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | สวนดอกไม้จงเซ่อ | ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต | หมู่บ้านสายรุ้ง | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | น้ำตกสือเฟิ่น | ปล่อยโคมลอย | เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี, ชาบู สไตล์ไต้หวันอาหารจีนซีฟู๊ด, พระกระโดดกำแพง ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

TFF09CI
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน China Airlines
ก.ย. 2562 - ต.ค. 2562

นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) | ซีเหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาเก็ต | โรงแรมน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว

TFF14SL
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม) | หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | วัดเสวียนกวง | วัดเหวิ่นหวู่ | หมู่บ้านสายรุ้ง | ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต | เถาหยวนไนท์มาเก็ต | ซีเหมินติง-

TNVZRMQ01
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก | ตลาดกลางคืนซื่อหลิน | อุทยานเหย่หลิ่ว | เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น | ตึกไทเป 101 | วัดหลงซาน | ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั่ง | วัดเหวินหวู่ | ชิมชาอู่หลง | ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย | หมู่บ้านสายรุ้ง

ZTPE21
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | CINGJING SKYWALK | ตึกไทเป 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

ZTPE57
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า | เมืองเจียอี้ | อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน | ซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว | ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ZTPE20
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ตลาดปลาไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | ซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

ZTPE03
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 | พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง | ย่านซีเหมินติง | ฮัวเหลียน | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | MITSUI  OUTLET PARK

ZTPE01
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซานซื่อ | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น | ปล่อยโคมขงหมิง | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | วัดซงซานฉือโย่ว | ตึกไทเป 101 | ย่านซีเหมินติง

AZTPE48
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]
5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Airways
ติดต่อเจ้าหน้าที่

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ฟาร์มแกะชิงจิ้ง | CINGJING SKYWALK | ตึกไทเป 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

AZTPE46
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Airways
ติดต่อเจ้าหน้าที่

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | เจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ตลาดปลาไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

AZTPE34
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Thai Lion Air
ติดต่อเจ้าหน้าที่

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวิ่นหวู่ | เมืองไถจง | COFFEE SHOP | ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น

TFBRTPE681
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]
5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Eva Air
ติดต่อเจ้าหน้าที่

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่สอง สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – ร้านสร้อย GERMANIUM - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว วันที่สาม หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ วันที่สี่ เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต วันที่ห้า ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

ICXWT36
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินวู่ | ไทจง | CHOCOLATE CASTLE | ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ดิวตี้ฟรี | จิ่วเฟิ่น | เหย๋หลิ๋ว | ผิงซี | ตึกไทเป101 | ตลาดซีเหมินติง

TFBRTPE625
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น

TFITTPE623
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

อุทยานเหย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

TFTGTPE615
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

SHBRTPE613
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ ล่องเรือสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ สวนผลไม้ ไถจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง สวนดอกไม้ไถจง ไทเป เจียวซี อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมขึ้นตึก) ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เมนูดอกไม้ ,บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู ,ไก่อบโอ่ง ,อาหารทะเล ,สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์

TFBRTPE592
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]

บินดีกับสายการบินติดอันดับ1ใน10ของโลก น้ำหนักกระเป๋า 30 ก.ก. เที่ยวสนุกครบ 3อุทยาน ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่สุดฟิน ปล่อยโคมลอยขอให้สมหวัง

TNTPE-ITTPE01
ไต้หวัน
ทัวร์$pg[country_name]
4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน Tigerair Taiwan
ก.ย. 2562 - ก.ย. 2562

อุทยานเหย่หลิ่ว | เมืองผิงซี | ปล่อยโคมผิงซี | เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น | DUTY FREE | ตลาดกลางคืนซื่อหลิน | นั่งกระเช้าเมาคง | ตึกไทเป 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก | ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง | วัดหลงซาน | MITSUI OUTLET MALL

ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN

ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน ปี 2562 - 2563 ราคาถูก อัพเดทใหม่ทุกวัน อาทิ หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดเหวินหวู่, วัดกวนอู, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเสวียนกวง, เขาอุทยานอาลีซาน, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ๋ว, ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น, ตลาดปลาไทเป, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง, ตึกไทเป, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง ทัวร์ไต้หวัน 2562,ทัวร์เที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ท่องเที่ยวไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันต่างประเทศ,ทัวร์ไต้หวันไฟไหม้,ทัวร์ไต้หวันราคาถูก,โปรโมชั่นท่องเที่ยวทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันโปรโมชั่นราคาถูก,แพคเกจทัวร์ไต้หวัน,แพ็กเกจทัวร์ไต้หวัน,ทัวร์ไต้หวันหมู่บ้านสายรุ้ง,ทัวร์ไต้หวันวัดเหวินหวู่,ทัวร์ไต้หวันวัดกวนอู,ทัวร์ไต้หวันทะเลสาบสุริยันจันทรา,ทัวร์ไต้หวันวัดพระถังซำจั๋ง,ทัวร์ไต้หวันวัดเสวียนกวง,ทัวร์ไต้หวันเขาอุทยานอาลีซาน,ทัวร์ไต้หวันฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต,ทัวร์ไต้หวันอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ๋ว,ทัวร์ไต้หวันถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น,ทัวร์ไต้หวันตลาดปลาไทเป,ทัวร์ไต้หวันพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวันกู้กง,ทัวร์ไต้หวันตึกไทเป,ทัวร์ไต้หวันตึกไทเป 101,ทัวร์ไต้หวันอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ทัวร์ไต้หวันวัดหลงซาน,ทัวร์ไต้หวันซีเหมินติง

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง