@imaginetour | 099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
ทัวร์ ไต้หวัน

แสดง ทัวร์ ไต้หวัน ทั้งหมด 8 รายการ

มาใหม่
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : TG03 KHH-TPE

เมืองเกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน ฝอ กวง ซัน เมืองไทเป

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2561 ติดช่วงปีใหม่
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
เริ่มต้นเพียง12,900 ฿
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE08_SL

อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - ชอปปิง ย่านซีเหมินติง

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 2 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE09_SL

สักการะเทพเจ้ากวนอู - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ขายดี
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE001_TG

อิ่มอร่อยอาหารระดับ Michelin star - ชมหมู่บ้านวัฒนธรรม อะบอริจินฟอร์โมซาน - วัดหลงซาน - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - ม.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE06_VZ

กำหนดการเดินทาง : ม.ค. 2562 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE01_BR

วัดพระถังซำจั๋ง - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - พิพิธภัณฑ์กู้กง - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

กำหนดการเดินทาง : ม.ค. 2562 - ก.พ. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ขายดี
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE002_SL

ขอพรเทพเจ้ากวนอู - หมู่บ้านสายรุ้ง - ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE003_SL

หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่-เจียอี้

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 ติดช่วงปีใหม่
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : BT-TPE04_SL

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - สักการะเจ้าพ่อเสือ - ชอปปิงย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

กำหนดการเดินทาง : ธ.ค. 2561 - มี.ค. 2562 ติดช่วงปีใหม่
ดูรายละเอียดทัวร์นี้
โปรแกรมทัวร์แนะนำ
แนะนำ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา