® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )
@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)

ทัวร์ พม่า ( ทั้งหมด 15 รายการ )

BT-MMR08_PG
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
5 วัน 4 คืน
ทัวร์พม่า Bangkok Airways
พ.ย. 2562 - มิ.ย. 2563 (12 ช่วงเวลา)
พระมหามัยมุนี มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์จาทัตยี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี ทะเลเจดีย์ โชว์เชิดหุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ หมู่บ้านมิงกุน ล่องเรือแม่น้ำอิระวะดี ระฆังมิงกุน วัดมหากันดายงค์ สะพานไม้อูเบ็ง วัดอนันดา
BT-MMR003_PG
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า Bangkok Airways
ธ.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 (3 ช่วงเวลา)
ทุ่งทะเลเจดีย์ สะพานไม้อุเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ร่วมพิธีล้างพระพักร์พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี
BT-JT01_SL
ทัวร์พม่า ขายดี
ทัวร์พม่า
1 วัน
ทัวร์พม่า Thai Lion Air
ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563 (32 ช่วงเวลา)

ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ

มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน
BT-JT01_DD
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
1 วัน
ทัวร์พม่า Nok Air
ต.ค. 2562 - ต.ค. 2562 (1 ช่วงเวลา)

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ | นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน | สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน | สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี | เพลิดเพลินช้อปปิ้งตลาดสก๊อต | อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น 

มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน ตลาดสก๊อต
BT-MMR014_SL
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
2 วัน 1 คืน
ทัวร์พม่า Thai Lion Air
ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563 (17 ช่วงเวลา)

สักการะเจดีย์ไจ๊เข้า | ชมพระเจดีย์เยเลพญา | ชมเจดีย์โบตาทาวน์ | นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ | สักการะเทพกระซิบ | ชมเจดีย์สุเลและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ชมเจดีย์กาบาเอ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียรครอบเกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคล | ชมเจดีย์ไจ๊กะส่าน | เจดีย์เมียตซอนินเนืองและเที่ยวตลาดสก๊อต | อิ่มอร่อยเมนูชาบูชิบุฟเฟ่ต์ | แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์สุเล เจดีย์เยเลพญา เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ไจ้กะส่าน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง เทพกระซิบ เทพทันใจ ตลาดสก๊อต
BT-MMR021_PG
ทัวร์พม่า ขายดี
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า Bangkok Airways
ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 (15 ช่วงเวลา)

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง

BT-MMR04_SL
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า Thai Lion Air
ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563 (27 ช่วงเวลา)

ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

BT-MMR04_FD
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า Air Asia
พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 (22 ช่วงเวลา)

เทพทันใจ  เทพกระซิบ เจดีย์โบตะทาวน์ พระนอนตาหวาน ขอพรหมอนวดเทวดา

BT-MMR04_DD
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า Nok Air
ต.ค. 2562 - ต.ค. 2562 (1 ช่วงเวลา)

วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

BT-MMR03_PG
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า Bangkok Airways
ธ.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 (4 ช่วงเวลา)

มัณฑะเลย์-สกายน์- เจดีย์เกามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง สกายน์ฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ

BT-MMR052_FD
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า Air Asia
ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563 (8 ช่วงเวลา)

มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ

BT-MMR051_FD
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า Air Asia
ต.ค. 2562 - ม.ค. 2563 (13 ช่วงเวลา)

มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์ วิหารธรรมยันจี

BT-MMR051_PG
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า Bangkok Airways
พ.ย. 2562 - ธ.ค. 2562 (9 ช่วงเวลา)

วัดอนันดา พระเจดียช์ เวสิกอง

BT-MMR031_PG
ทัวร์พม่า The Unseen
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า Bangkok Airways
พ.ย. 2562 - ธ.ค. 2562 (4 ช่วงเวลา)

สะพานไม้อูเบ็ง | ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี | สวนพฤกษศาสตร์กันดอร์จี | วัดพระมหาอันตูกานตาร์

BT-MMR055_FD
ทัวร์พม่า ไหว้พระ
ทัวร์พม่า
3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า Air Asia
ธ.ค. 2562 - ม.ค. 2563 (2 ช่วงเวลา)

นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี

ทัวร์ พม่า MYANMAR

ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์พม่า ปี 2562 - 2563 ราคาถูก อัพเดทใหม่ทุกวัน อาทิ เจดีย์ไจ๊เข้า, เมืองสีเรียม, พระเจดีย์เยเลพญา, เจดีย์โบตาทาวน์, นัตโบโบยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, อะมาดอว์เมี๊ยะ, เจดีย์สุเล, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์กาบาเอ, เจดีย์ไจ๊กะส่าน, เจดีย์เอ่งต่อหย่า, เจดีย์เมียตซอนินเนือง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, พระนอนตาหวาน, เจดีย์โบตาทาวน์,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เมืองหงสาวดี, เมืองพะโค, พระธาตุมุเตา, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, บัลลังก์ผึ้ง, เจดีย์ไจ๊ปุ่น, พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, เมืองไจ้โท, แม่น้ำสะโตง, พระธาตุอินทร์แขวน, คิ้มปูนแค้มป์, เจดีย์ไจ้ทีโย ทัวร์พม่า 2562,ทัวร์เที่ยวพม่า,ทัวร์ท่องเที่ยวพม่า,ทัวร์ลาวต่างประเทศ,ทัวร์พม่าไฟไหม้,ทัวร์พม่าราคาถูก,โปรโมชั่นท่องเที่ยวทัวร์พม่า,ทัวร์พม่าโปรโมชั่นราคาถูก,แพคเกจทัวร์พม่า,แพ็กเกจทัวร์พม่า,ทัวร์พม่าเจดีย์ไจ๊เข้า,ทัวร์พม่าเมืองสีเรียม,ทัวร์พม่าพระเจดีย์เยเลพญา,ทัวร์พม่าเจดีย์โบตาทาวน์,ทัวร์พม่านัตโบโบยี,ทัวร์พม่าเทพทันใจ,ทัวร์พม่าเทพกระซิบ,ทัวร์พม่าอะมาดอว์เมี๊ยะ,ทัวร์พม่าเจดีย์สุเล,ทัวร์พม่าพระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ทัวร์พม่าเจดีย์กาบาเอ,ทัวร์พม่าเจดีย์ไจ๊กะส่าน,ทัวร์พม่าเจดีย์เอ่งต่อหย่า,ทัวร์พม่าเจดีย์เมียตซอนินเนือง,ทัวร์พม่าพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี,ทัวร์พม่าพระนอนตาหวาน,ทัวร์พม่าเจดีย์โบตาทาวน์,ทัวร์พม่าพระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ทัวร์พม่าเมืองหงสาวดี,ทัวร์พม่าเมืองพะโค,ทัวร์พม่าพระธาตุมุเตา,ทัวร์พม่าเจดีย์ชเวมอดอร์,ทัวร์พม่าพระราชวังบุเรงนอง,ทัวร์พม่าบัลลังก์ผึ้ง,ทัวร์พม่าเจดีย์ไจ๊ปุ่น,ทัวร์พม่าพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว,ทัวร์พม่าเมืองไจ้โท,ทัวร์พม่าแม่น้ำสะโตง,ทัวร์พม่าพระธาตุอินทร์แขวน,ทัวร์พม่าคิ้มปูนแค้มป์,ทัวร์พม่าเจดีย์ไจ้ทีโย

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง