บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
Imagine Tour & Travel Service Co.,Ltd.
24 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05939 

โทร. 02 8682501-2 , 02 8683699 , 02-8683799 โทรสาร 02 8682600 
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 09.00-17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -15.00 น.
อีเมล์ : imagineservice@hotmail.com