Hot News

นางสาว กุลชลี ปรีชญาดีกุล
กรรมการบริหาร
บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด เข้ารับรางวัล
"มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวระดับดี"
ในโครงการตรวจประเมินธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประจำปี 2556
จาก กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์, กรุงเทพ
-----------------------------


Photo Gallery
Clip Gallery
Join us on Facebook
ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์
จีน ญี่ปุ่น   เกาหลี
พม่า  เวียดนาม กัมพูชา
ชมภาพประเทศอื่น Click>>

ไกด์บุ๋มพาทัวร์พม่า กับรายการ Chill Out Travel Note

 
SUPERSHOCK_8M : 9,999.-

รหัสทัวร์ : IMG_SUPERSHOCK_8M

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เทพทันใจ ไว้ขอพรเสริมบารมี 3 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 9,999 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า วันที่ 2 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่า วันที่ 3 : หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-ตลาดสก๊อต 

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ม.ค.  | 4-6, 9-11, 10-12, 15-17, 16-18, 23-25, 25-27, 30-1ก.พ.

2558  ก.พ.  |  6-8, 8-10, 13-15, 15-17, 20-22, 27-1มี.ค.

2558  มี.ค.  |  6-8, 8-10, 13-15, 20-22, 22-24, 27-29

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR1_8M : 12,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR1_8M

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง

ทัวร์พม่า วันที่ 2 : หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์ -พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ้ปุ๊น-เจดีย์กาบาเอ-ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-วัดบารมี-พระหินอ่อน-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ธ.ค.  | 26-28 

2558  ม.ค.  | 9-11, 16-18, 23-25, 30-1 ก.พ.

2558  ก.พ.  |  6-8, 13-15, 21-23, 27-1 มี.ค.

2558  มี.ค.  |  6-8, 13-15, 20-22, 27-29

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR2_8M : 17,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR2_8M

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Myanmar Airways (8M)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 17,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดหงาทัตยี-ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า วันที่ 2 : ย่างกุ้ง-หงสา-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์กาบาเอ-มหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : ย่างกุ้ง-วัดบารมี-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-สุวรรณภูมิ

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ธ.ค.  | 4-7, 13-16, 20-23, 25-28

2558  ม.ค.  | 2-5, 9-12, 16-19, 23-26,  30-2 ก.พ.

2558  ก.พ.  |  6-9, 13-16, 20-23, 27 - 2 มี.ค.

2558  มี.ค.  |  6-9, 13-16, 20-23, 27-30

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR2_PG : 19,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR2_PG

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Bangkok Airaysr (PG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 19,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยานสน์เจ้าทัตยี-เจดีย์ชเวดากอง-ชมโชว์ระบำนาฏศิลป์พื้นเมือง+เชิดหุ่นกระบอกแบบคระส่วนตัว
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-วัดบารมี-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดพระหินอ่อน-วัดหงาทัตหยี-ย่างกุ้ง-สุวรรณภูมิ

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ม.ค.  | 8-11, 22-25

2558  ก.พ.  | 5-8, 13-16, 20-23

2558  มี.ค.  |  4-7, 5-8, 13-16, 27-30

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR3_PG : 16,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR3_PG

ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Bangkok Airaysr (PG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-สกายน์-เจดีย์เก๊ามุดอร์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-วัดเจดีย์นมนาง-พระราชวังมัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : มัณฑะเลย์-วัดมหากันดายง-วัดมุยพะยาหรือวัดงูอันศักดิ์สิทธิ์-สุวรรณภูมิ

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ธ.ค.  | 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.

2558  ม.ค.  | 1-3, 2-4, 9-11, 16-18, 23-25, 30 ม.ค.-1ก.พ.

2558  ก.พ.  | 6-8, 13-15, 20-22, 21-23, 27-1มี.ค.

2558  มี.ค.  |  6-8, 13-15, 20-22, 27-29

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR4_DD : 16,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR4_DD

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Nok Air (DD)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี-เจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ม.ค.  | 8-10, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27, 30-1ก.พ.

2558  ก.พ.  | 1-3, 6-8, 7-9, 8-10, 12-14, 13-15, 14-16, 21-23, 22-24, 27-1มี.ค., 28-2มี.ค.

2558  มี.ค.  | 1-3, 4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 22-24, 27-29, 28-30, 29-31

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR4_PG : 17,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR4_PG

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Bangkok Airaysr (PG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 17,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี-เจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ม.ค.  |  9-11, 16-18, 23-25, 30-1ก.พ.

2558  ก.พ.  | 6-8, 13-15, 20-22, 27-1มี.ค.

2558  มี.ค.  | 13-15, 20-22, 27-29

2558  เม.ย. | 4-6, 11-13, 12-14, 13-15, 17-19, 24-26

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR5_PG : 24,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR5_PG

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 4 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Bangkok Airaysr (PG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 24,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-มัณฑะเลย์-อมปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พุกาม-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง หรือ  เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดงูศักดิ์สิทธิ์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ม.ค.  |  8-11, 15-18, 22-25, 29-1ก.พ. 

2558  ก.พ.  | 5-8, 12-15, 19-22, 26-1มี.ค.

2558  มี.ค.  | 4-7, 12-15, 20-23, 27-30

2558  เม.ย. | 3-6, 11-14, 12-15, 23-26

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR6_PG : 25,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR6_PG

ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 4 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Bangkok Airaysr (PG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 25,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-มัณฑะเลย์-อมปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พุกาม-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง หรือ  เที่ยวเมืองมิงกุน หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดงูศักดิ์สิทธิ์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ม.ค.  |  8-11, 15-18, 22-25, 29-1ก.พ. 

2558  ก.พ.  | 5-8, 12-15, 19-22, 26-1มี.ค.

2558  มี.ค.  | 4-7, 12-15, 20-23, 27-30

2558  เม.ย. | 3-6, 11-14, 12-15, 23-26

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR7_PG : 30,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR7_PG

ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 4 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Bangkok Airaysr (PG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 30,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-มัณฑะเลย์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ-สการยน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-เขาสกายน์-มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พุกาม-เฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดองอู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : เฮโฮ-มัณฑะเลย์-วัดงูศักดิ์สิทธิ์-กรุงเทพฯ

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ม.ค.  |  8-11, 15-18, 22-25, 29-1ก.พ. 

2558  ก.พ.  | 5-8, 12-15, 19-22, 26-1มี.ค.

2558  มี.ค.  | 4-7, 12-15, 20-23, 27-30

2558  เม.ย. | 3-6, 11-14, 12-15, 23-26

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR8_PG : 33,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR8_PG

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชสถาน 5 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : Bangkok Airaysr (PG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 33,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทรืแขวน-พระนอนชเวตาเลียว-หงสางวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยนสน์เจ้าทัตยี-เจดีย์โบตะทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เขามัณฑะเลย์

ทัวรืพม่า วันที่ 5 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดงูศักดิ์สิทธิ์-สุวรรณภูมิ

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ม.ค.  |  8-12, 22-26  

2558  ก.พ.  | 5-9, 19-23

2558  มี.ค.  | 4-8, 26-30

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_MMR9_PG : 39,900.-

รหัสทัวร์ : IMG_MMR9_PG

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า สักการะ 5 มหาบูชสถาน ทะเลสาบอินเล 6 วัน

ประเทศ : พม่า ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : Bangkok Airaysr (PG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 39,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทรืแขวน-พระนอนชเวตาเลียว-หงสางวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยนสน์เจ้าทัตยี-เจดีย์โบตะทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์

ทัวรืพม่า วันที่ 4 : พุกาม-เฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดองอู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอิปอ-วัดแมวลอดห่วง
ทัวร์พม่า วันที่ 5 : เฮโฮ-มัณฑะเลย์-นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอร์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง

ทัวรืพม่า วันที่ 6 : ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดงูศักดิ์สิทธิ์-สุวรรณภูมิ

การเดินทาง ทัวร์พม่า

2558  ม.ค.  | 15-20, 29-3ก.พ.

2558  ก.พ.  | 12-17, 20-25

2558  มี.ค.  | 4-9, 19-23

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_HKG01 : 17,900.-

รหัสทัวร์ : HKG01

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น แถมฟรี!!พระใหญ่นองปิง 4 วัน 

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Royal Jordan Airlines (RJ)

ราคาท่านละ 17,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่-เมืองจำลอง-หมู่บ้านวัฒนธรรม-ชมการแสดงโชว์เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง-นั่งรถขึ้นพีคแทรมชมเขาวิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์-นาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star-Symphonic of Light
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : พระใหญ่นองปิง-ซิตี้เกรทเอ้าท์เลท-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

2558 ม.ค. l 22-25 , 24-27 , 29-1 ก.พ.
2558 ก.พ. l 5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 , 19-22 , 21-24 , 26-1 มี.ค.
2558 มี.ค. l 5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 , 19-22 , 21-24 , 26-29
2558 เม.ย. l 2-5 , 4-7 , 9-12 , 13-16, 14-17, 16-19,18-21, 23-26 , 25-28,30-3 พ.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_HKG02 : 17,900.-

รหัสทัวร์ : HKG02

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง เสริมบารมี 3 วัน

ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Srilankan Airlines (UL)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 17,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-Mongkok Ladies Market
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-วัดชิหลิน- Avenue of Star-Symphonic of Light
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง-นั่งรถขึ้นพีคแทรมชมเขาวิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์-นาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

2558 ม.ค. l 8-10 , 10-12 , 15-17 , 17-19 , 22-24 , 24-26 , 29-31
2558 ก.พ. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 ,19-21 , 21-23, 26-28 ,26-28
2558 มี.ค. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 , 19-21 , 21-23 , 26-28 , 28-30 
2558 เม.ย. l 2-4 , 4-6 , 9-11 , 11-13, 12-14, 14-16, 16-18,18-20, 23-25 , 25-27,30-2พ.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_HKG03 : 19,900.-

รหัสทัวร์ : HKG03

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง 3 วัน

ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Srilankan Airlines (UL)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 19,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-Mongkok Ladies Market
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : พระใหญ่นองปิง- สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง-นั่งรถขึ้นพีคแทรมชมเขาวิคตอเรียพีค-รีพลัสเบย์-นาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

2558 ม.ค. l 8-10 , 10-12 , 15-17 , 17-19 , 22-24 , 24-26 , 29-31
2558 ก.พ. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 ,19-21 , 21-23, 26-28 ,26-28
2558 มี.ค. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 , 19-21 , 21-23 , 26-28 , 28-30 
2558 เม.ย. l 2-4 , 4-6 , 9-11 , 11-13, 12-14, 14-16, 16-18,18-20, 23-25 , 25-27,30-2พ.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_HKG04 : 14,900.-

รหัสทัวร์ : HKG04 

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน ชมโชว์ 3 วัน 

ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Srilankan Airlines (UL)
ราคาเริ่มต้นท่านละ 14,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้แสควร์-จูไห่-ชมโชว์หยวนหมิง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง-วิคตอเรียพอยด์-รีพลัสเบย์-นาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

2558 ม.ค. l 8-10 , 10-12 , 15-17 , 17-19 , 22-24 , 24-26 , 29-31
2558 ก.พ. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 ,19-21 , 21-23, 26-28 ,26-28
2558 มี.ค. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 , 19-21 , 21-23 , 26-28 , 28-30 
2558 เม.ย. l 2-4 , 4-6 , 9-11 , 11-13, 12-14, 14-16, 16-18,18-20, 23-25 , 25-27,30-2พ.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_HKG005 : 17,900.-

รหัสทัวร์ : HKG005

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 เมือง 4 วัน

ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Royal Jordan Airlines (RJ)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 17,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-โชว์หยวนหมิง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ซิตี้ทัวร์จูไห่-มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : ฮ่องกง-วิคตอเรียพอยด์-รีพลัสเบย์-นาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2558 ม.ค. l 22-25 , 24-27 , 29-1 ก.พ.
2558 ก.พ. l 5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 ,
19-22 , 21-24 , 26-1 มี.ค.
2558 มี.ค. l 5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 , 19-22 , 21-24 , 26-29
2558 เม.ย. l 2-5 ,
4-7 , 9-12 , 13-16, 14-17, 16-19,18-21, 23-26 , 25-28,30-3 พ.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_HKG006 : 21,900.-

รหัสทัวร์ : HKG006

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 

ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Royal Jordan Airlines (RJ)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 21,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-จูไห่

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-โชว์หยวนหมิง

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ซิตี้ทัวร์จูไห่-ฮ่องกง-วิคตอเรียพ้อยซ์-รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Avenue of Star-Symphonic of Light ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2558 ม.ค. l 22-25 , 24-27 , 29-1 ก.พ.
2558 ก.พ. l 5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 ,
19-22 , 21-24 , 26-1 มี.ค.
2558 มี.ค. l 5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 , 19-22 , 21-24 , 26-29
2558 เม.ย. l 2-5 ,
4-7 , 9-12 , 13-16, 14-17, 16-19,18-21, 23-26 , 25-28,30-3 พ.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_HKG007 : 19,900.-

รหัสทัวร์ : HKG007

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเซี่ยน พระใหญ่นองปิง จูไห่ 4 วัน

ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Royal Jordan Airlines (RJ)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 19,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-จูไห่

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-โชว์หยวนหมิง

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ซิตี้ทัวร์จูไห่-ฮ่องกง-วิคตอเรียพ้อยซ์-รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย - Avenue of Star-Symphonic of Light ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : กระเช้านองปิง-city gate outlets-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2558 ม.ค. l 22-25 , 24-27 , 29-1 ก.พ.
2558 ก.พ. l 5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 ,
19-22 , 21-24 , 26-1 มี.ค.
2558 มี.ค. l 5-8 , 7-10 , 12-15 , 14-17 , 19-22 , 21-24 , 26-29
2558 เม.ย. l 2-5 ,
4-7 , 9-12 , 13-16, 14-17, 16-19,18-21, 23-26 , 25-28,30-3 พ.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_HKG08 : 18,900.-

รหัสทัวร์ : HKG08

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 

ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Srilankan Airline (UL)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 18,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกงวันที่ 2 :  มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้แสควร์-ฮ่องกง-Avenue of Star
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-นั่งรถขึ้นพีคแทรม-รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2558 ม.ค. l 8-10 , 10-12 , 15-17 , 17-19 , 22-24 , 24-26 , 29-31
2558 ก.พ. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 ,
19-21 , 21-23, 26-28 ,26-28
2558 มี.ค. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 , 19-21 , 21-23 , 26-28 , 28-30 
2558 เม.ย. l 2-4 ,
4-6 , 9-11 , 11-13, 12-14, 14-16, 16-18,18-20, 23-25 , 25-27,30-2พ.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_HKG09 : 13,900.-

รหัสทัวร์ : HKG09

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 

ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Srilankan Airline (UL)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 13,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกงวันที่ 2 :  เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-หมู่บ้านวัฒนธรรม-เมืองจำลอง-ชมโชว์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง-วิคตอเรียพอยด์-รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2558 ม.ค. l 8-10 , 10-12 , 15-17 , 17-19 , 22-24 , 24-26 , 29-31
2558 ก.พ. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 ,
19-21 , 21-23, 26-28 ,26-28
2558 มี.ค. l 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 , 19-21 , 21-23 , 26-28 , 28-30 
2558 เม.ย. l 2-4 ,
4-6 , 9-11 , 11-13, 12-14, 14-16, 16-18,18-20, 23-25 , 25-27,30-2พ.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_JP01 : 33,999 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_JP_01

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิเท็นสกี-ฮาโกเน่ 5 วัน

ประเทศ : ญี่ปุน ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JET ASIA (JF)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 33,999 บาท

รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 1 :กรุงเทพฯ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 2 :นาริตะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด (ล่องสั้น) -ทะเลสาบอาชิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะ
แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต–อาบน้ำแร่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 3 :ฟูจิเท็น สกี-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่-ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล-วัดอาซากุซ่า–แวะถ่ายรูปโตเกียว
สกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 4 :อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 5 :วัดนาริตะซัง–กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวรญี่ปุ่น

2558  ม.ค.  | 1-5,7-11,8-12,14-18,15-19,18-22,21-25,22-26,28-1ก.พ.,29-2ก.พ.
2558  ก.พ.  |  4-8,5-9,11-15,12-16,18-22,19-23
2558  มี.ค.  |  4-8,11-15,18-22,25-29

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_JP02 : 35,999 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_JP_02

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่ 5 วัน

ประเทศ : ญี่ปุน ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JET ASIA (JF)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 35,999 บาท

รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 1 :กรุงเทพฯ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 2 :นาริตะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด (ล่องสั้น) -ทะเลสาบอาชิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะ
แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต–อาบน้ำแร่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 3 :ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5)-ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล-วัดอาซากุซ่า–แวะถ่ายรูปโตเกียว
สกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 4 :อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 5 :วัดนาริตะซัง–กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวรญี่ปุ่น

2558  เม.ย.  |  1-5,8-12,15-19,22-26,29-3พ.ค.
2558  พ.ค.  |  6-10,13-17,20-24,27-31 

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_JP03 : 28,999 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_JP_03

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี-ฮาโกเน่ 5 วัน

ประเทศ : ญี่ปุน ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JET ASIA (JF)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 28,999 บาท

รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 1 :กรุงเทพฯ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 2 :นาริตะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด (ล่องสั้น) -ทะเลสาบอาชิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะ
แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 3 :ฟูจิเท็นสกี-ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล-วัดอาซากุซ่า–แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 4 :อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 5 :กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวรญี่ปุ่น

2558  ม.ค.  |7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26, 28 ม.ค.-1 ก.พ. / 29 ม.ค.-2 ก.พ. 58

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_JP04 : 29,999 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_JP_04

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกี-ฮาโกเน่ 6 วัน

ประเทศ : ญี่ปุน ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : JET ASIA (JF)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 29,999 บาท

รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 1 :กรุงเทพฯ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 2 :นาริตะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสลัด-ทะเลสาบอาชิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะ
แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 3 :ภูเขาไฟฟูจิ–ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล-วัดอาซากุซ่า–แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-ชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 4 :อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 5 :อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 6 :กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวรญี่ปุ่น

2558  ม.ค.| 3-8, 10-15, 17-22, 24-29 ม.ค. 58

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_JP01 : 33,999 บาท
IMG_JP05 : 60,999 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_JP_05

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ซับโปโร-สกี 6 วัน

ประเทศ : ญี่ปุน ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAY (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 60,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 1 :กรุงเทพฯ-ชิโตเซ่
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 2 :ชิโตเซ่–หมู่บ้านไอนุ–หุบเขานรกจิโกคุดานิ-โนโบริเบ็ทสึ-ทะเลสาบโทยะ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 3 :ภูเขาไฟโชวะ-สวนหมีโชวะชินซัง-นิเซโกะสกีรีสอร์ท
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 4 :เมืองอาซาฮิกาว่า-สวนสัตว์อาซาอิยามะ-หมู่บ้านราเมง-ช้อปปิ้งย่านทานูกิ โคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 5 :เมืองโอตารุ-คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงานช็อกโกแลต
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 6 :ซัปโปโร –กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวรญี่ปุ่น

2558  ม.ค.  |  31 ม.ค.-5 ก.พ. 58

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_JP06 : 62,999 บาท

 

รหัสทัวร์ : IMG_JP_06

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-เกียวโต-โอซาก้า 5 วัน

ประเทศ : ญี่ปุน ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAY (TG)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 62,999 บาท

รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 1 :กรุงเทพฯ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 2 :กรุงเทพฯ-นาโกย่า-ทาคายาม่า-ทาคายามาจินยะ-ซันมาชิซูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 3 :หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เกียวโต-สวนอาราชิยาม่า-ชมดอกซากุระ
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 4 :เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ถนนกิออน
ทัวร์ญี่ปุ่นวันที่ 5 :วัดคินคาคุจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง ทัวรญี่ปุ่น

2558 ม.ค.  |  29 มี.ค.-2 เม.ย. 58

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

SIN02 : 21,999 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_SGP01_SQ

SINGAPORE FLYER & SHOW WING OF TIME 3 วัน 2 คืน

ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 21,999 บาท

รายละเอียด ทัวรสิงคโปร์ :

ทัวรสิงค์โปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - CITY TOUR - มารีน่า เบย์ แซนด์ - GARDEN BY THE BAY - ท่าเรือClarke quay  
ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 2 : วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) - ชมโชว์น้ำพุ “WING OF TIME”  
ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 3 : Singapore Flyer – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์
2557 ธ.ค. | 28-30, 29-31
2558 ม.ค. | 2-4,9-11,23-25,
2558 ก.พ. | 6-8,19-21    
2558 มี.ค. |  6-8,20-22
2558 เม.ย. |  3-5,4-6,11-13,12-14,13-15,14-1617-19
2558 พ.ค. |  1-3,2-4,3-5,15-17,30-1มิ.ย.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

SIN02 : 20,999 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_SGP02_SQ

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 20,999 บาท

รายละเอียด ทัวรสิงคโปร์ :

ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ- CITY TOUR - มารีน่า เบย์ แซนด์ – GARDEN BY THE BAY  - BUMBOAT
ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 2 :SEA.AQUARIUM+UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์น้ำพุ “WONDER FUL LIGHT”
ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 3 : วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - Singapore Flyer – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์
2558  ม.ค.  | 28-30,30-1ก.พ.
2558  ก.พ.  |  13-15,27-01มี.ค.
2558  มี.ค.  |  13-15,27-29
2558  เม.ย.  |  4-6,10-12,11-13,12-14,13-15,14-16,24-26
2558 พ.ค.  |  1-3,2-7,8-10,22-24,31-1มิ.ย.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

SIN02 : 27,999 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_SGP03_SQ

SINGAPORE FULL OPTION 4 วัน 3 คืน

ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : SINGAPORE AIRLINE (SQ)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 27,999 บาท

รายละเอียด ทัวรสิงคโปร์ :

ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ – น้ำพุมั่งคั่ง  - Bumboat
ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 2 : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทั้งวัน เล่นได้ไม่จำกัดรอบ – ชมโชว์ WING OF TIME 
ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 3 : ไชน่าทาวน์ – Garden by the bay – Orchard rd .
ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 4 : เมอร์ไลอ้อน - Singapore Flyer - กรุงเทพฯ 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์
2558  ม.ค.  |  8-11,15-18,22-25,29-01ก.พ.
2558  ก.พ.  |  5-8,12-15,19-22,26-01มี.ค.
2558  มี.ค.  |  5-8,12-15,19-22,26-29
2558  เม.ย.  |  3-6,10-13,11-14,16-19,23-26
2558  พ.ค.  |  7-10,14-17, 21-24

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

SIN02 : 16,999 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_SGP04_3K_FD

SINGGAPORE UNIVERSAL - The Luge & Skyride – Wonderful light Show

ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : JET STAR (3K) , AIR ASIA (FD)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,999 บาท

รายละเอียด ทัวรสิงคโปร์ :

ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ- CITY TOUR – GARDEN BY THE BAY  - BUMBOAT
ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 2 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - The Luge+Skyride (รวมค่าบัตรแล้ว) - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรแล้ว) - มารีน่า
เบย์ แซนด์ + ชมโชว์น้ำพุ “WONDER FUL LIGHT”
ทัวร์สิงค์โปร์ วันที่ 3 : วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ   
    

กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์
2558 ก.พ. | 20-22,
2558  มี.ค. |  21-23
2558 เม.ย. |  4-6,10-12,11-13,12-14,13-15
2558  พ.ค. |  1-3,2-4,3-5,30-1มิ.ย.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

IMG_VIN04_BUS : 7,900 บาท

รหัสทัวร์ : IMG_VIN04_BUS 

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน หุบเขาบาน่า 6 วัน

ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน สายการบิน : BUS

ราคาเริ่มต้นท่านละ 7,900 บาท

รายละเอียด ทัวร์เวียดนามกลาง :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มุกดาหาร
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – ลาวบาว – ดองฮา – อุโมงค์ วินห์ม๊อค
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : เว้ – วัดเทียนมู่  - ดานัง – ฮอยอันเมืองมรดกโลก – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : หุบเขาบาน่า  - นั่งกระเช้าไฟฟ้า  - เว้ -  ตลาดดองบา - ล่องแม่น้ำหอม
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 5 : เว้ – ลาวบาว – สะหวันนะเขต -  ตลาดอินโดจีน – มุกดาหาร
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 6 : มุกดาหาร - กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

2557 ธ.ค. l  30 - 4 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

 
ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา
 
 • ธ.กสิกรไทย ดูงานสิงคโปร์
 • รีวอรูชั่น ดูงานนครเซี่ยงไฮ้
 • บ.โควิเดียน ท่องเที่ยว ประเทศอิตาลี
 • บ.โควิเดียน ท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น
 • ธ.กรุงเทพ ท่องเที่ยวฮ่องกง
 • บ.เทคนิคอลท่องเที่ยวฮ่องกง มาเก๊า
 • ไพร์มไลท์ ศึกษาดูงานสิงคโปร์
 •     รร.วัดไตรฯศึกษาดูงานพม่า
 • กรมชลฯศึกษาดูงานนครวัด
 • ม.เกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานฮ่องกง
 • คณะครูจ.โคราชดูงานปักกิ่ง
 •  
   
   

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

   

   
   
   เทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะ มิ.ย.-ส.ค.
   งดวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน
   บัตร Octopus
   
   รายการแฟนทีวีพาเที่ยว “ตะลุยเกาะฮ่องกง มาเก๊า” กับพิธีกรชื่อดัง สุ่ย พรนภาและไกด์หมู
   
   
   
   การแลกเงินไปประเทศฮ่องกงต้องใช้ เงินอะไร แล้วแลกที่ไหนควรแลกไปเท่าไหร่
   ไปประเทศอะไรบ้างต้องทำวีซ่า
   เข้าประเทศฮ่องกงต้องทำวีซ่ามั๊ย
    การใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศ
   ไปทัวร์ช่วงไหนที่คุ้มที่สุด
   ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี กับขบวนพาเหรดสุดอลังการ..
   ไปสนุกที่สิงคโปร์ The Perfect Trip Sentosa..
   ไหว้พระเสริมบารมีกับ 5 วัดดังในเกาะฮ่องกง..
   อุทยานจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร..
   
   
   
   
   
   

  บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
  Imagine Tour & Travel Service Co.,Ltd.
  24 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600


  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05939

  โทร. 02 8682501-2 , 02 8683699 , 02-8683799 โทรสาร 02 8682600
  วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 09.00-17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -15.00 น.
  อีเมล์ : imagineservice@hotmail.com

  Copyright @ 2011 Imagintour2004.net
  powered by monocreative